pezet.pl   pezet.com.pl   pezet.eu  
Rok założenia
1989

45-119 Opole ul. Magazynowa 1A
Home
Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki
PeZeT Krzysztof Hajduczek
tel. 501 350 930 info@pezet.com.pl
Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki
PeZeT Krzysztof Hajduczek
Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki PeZeT Krzysztof Hajduczek
45-119 Opole ul. Magazynowa 1A
tel. email
Dojazd Kontakt Zamówienia Do pobrania Galeria O firmie Dane rejestrowe Regulamin serwisu, RODO

Regulamin serwisu

 1. DEFINICJE
  1. Firma PeZeT- Właściciel i operator serwisu internetowego Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki PeZeT Krzysztof Hajduczek z siedzibą 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 NIP: 754-145-44-66.
  2. Serwis - strona internetowa Firmy dostępna pod adresami : pezet.pl, pezet.com.pl, zegaryelektroniczne.pl, zegaryelektroniczne.com.pl, zegarycyfrowe.pl, zegarycyfrowe.com.pl, pezet.eu, digitalclocks.eu
  3. Klient – osoba korzystająca z Serwisu Firmy PeZeT
  4. Konsument - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej kupujaca towary na użytek własny nie związany z działalnością zawodową
  5. Regulamin – Regulamin serwisu oraz sposób składania zapytań ofertowych lub/i zamówień przez Klientów
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu, składania zamówień na wyroby za pośrednictwem serwisów firmy PeZeT, ich dostarczania Klientowi, sposobów uiszczania przez Klienta zapłaty. Określa również uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy kupna, anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. Serwis prowadzony jest przez firmę :
   Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki PeZeT Krzysztof Hajduczek z siedzibą 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 NIP: 754-145-44-66 z którą Klienci mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem 77 4744264, 501 350 930, za pomocą e-mail pod adresem info@pezet.com.pl, lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.
  3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu firmy PeZeT w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
  4. Dostępny w serwisie system zamówień nie jest sklepem internetowym w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Postanowienia zawarte w Regulaminie dotyczą wszystkich umów zawartych między Klientami, a Firmą
  6. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie nie mają na celu ograniczania jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa (w szczególności Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu Cywilnego), a wszelkie ewentualne wątpliwości firma PeZeT będzie tłumaczyć na korzyść konsumenta.
 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Firma świadczy następujące usługi drogą elektroniczną :
   • przeglądanie asortymentu serwisu PeZeT - nie wymaga podawania żadnych danych, rejestracji, logowania itp
   • wysyłanie zapytań co firmy PeZeT z serwisu internetowego - wymaga podania danych kontaktowych w celu udzielenia odpowiedzi
   • składanie zamówień przez Użytkownika na wyroby firmy PeZeT oraz towary uzupełniające - wymaga podania danych do fakturowania oraz wysyłki
  2. Wszystkie usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, RODO, POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Właścicielem, operatorem serwisu i administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zastosowań Techniki PeZeT Krzysztof Hajduczek z siedzibą 45-215 Opole ul. Luboszycka 18 NIP: 754-145-44-66.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych", ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.2002 Nr 144, poz.1204 ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie RODO.
  3. Przekazanie danych osobowych jak również zgoda na przetwarzanie danych jest czynnością dobrowolną.
  4. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań by dane były chronione i przetwarzane zgodnie z prawem.
  5. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób :
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl sp. z o.o. 31-870 Kraków ul. Mieczysława Medweckiego 17 NIP: 675-140-29-20.
  6. Cel zbierania danych osobowych przez Administratora
   • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług
   • marketing bezpośredni produktów własnych bądź usług Administratora
  7. Zakres zbieranych danych osobowych przez Administratora
   • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
   • numer NIP i REGON w przypadku klientów niebędących konsumentami,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefonu kontaktowego,
   • adres dostawy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   • adres działalności/siedziby/zamieszkania (jeśli jest inny niż adres dostawy).
   • Serwis może zapisać ponadto adres IP połączenia.
   • Dane podane w formularzu są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem formularza, np. w celu dokonania przyjęcia zamówienia lub kontaktu.
  8. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora
   • Administrator udostępnia dane osobowe Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w przypadku wybrania przez Klienta dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej.
   • W przypadku Klienta, który korzysta z elektronicznego sposobu płatności, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta operatorowi płatności online : Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP 585-13-51-185
   • W przypadku płatności terminowych odroczonych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu weryfikacji zdolności kredytowej firmie : Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707
   • W przypadku braku zapłaty płatności terminowych w terminie, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta w celu windykacji firmie : Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp. k., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000725496, NIP: 8952012173
   • W szczególnych sytuacjach, prawo nakazuje administratorowi udostępnienie danych osobowych odpowiednim organom państwowym.
   • W każdym innym przypadku dane będą udostępniania tylko i wyłącznie w zakresie i celu podmiotom wcześniej wymienionym, nie są sprzedawane ani w inny sposób udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  9. Informacje o plikach cookies.
   • Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies.
    • sesyjnych - tymczasowych które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    • stałych - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
   • Korzystanie z plików cookies może zostać zablokowane przez przeglądarkę internetową
   • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   • Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronach im poświęconym
  10. Logi serwera
   • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
   • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
   • Do danych tych należą: Adres IP, czas zapytania, czas odpowiedzi, informacje o błędach, informacje o przeglądarce użytkownika
  11. Zarządzanie danymi osobowymi przez klienta
   • Klient posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   • Prawo do kontroli przetwarzania danych, zbieranych przez Administratora, przysługuje każdemu, których dotyczą. Jest to prawo do:
    • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
    • żądania uzupełnienia danych,
    • uaktualnienia danych,
    • sprostowania danych osobowych,
    • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
    • usunięcia danych osobowych,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
    • przenoszenia danych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych może odbyć się w każdym momencie.
   • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą stosownej wiadomości pisemnej dostarczonej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej na adres Administratora.
   Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ewentualnymi zagrożeniami. W szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem danych osobom trzecim i nieupoważnionym, zabraniem danych, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych, utratą, zmianą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem.
 5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA WYROBY FIRMY I ICH REALIZACJA
  1. Większość wyrobów firmy produkowana jest pod indywidualne zamówienie klienta - standardowo termin realizacji zamówienia wyrobów typowych (opublikowanych na stronie www) wynosi 14 do 21 dni.
   Zamówienia można składać :
   • Wypełniając odpowiedni formularz na stronie www
   • Za pomocą formularza kontaktowego na stronie www
   • Za pomocą poczty e-mail
   • Telefonicznie
   • Faxem
   • Osobiście
   • Listownie
  2. Niezależnie od sposobu złożenia zamówienia musi ono zawierać :
   • szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia
   • dane zamawiającego konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży
   • sposób płatności i dane płatnika gdy są inne niż zamawiającego
   • sposób wysyłki i dane wysyłkowe w przypadku sprzedaży na odległość gdy są inne niż zamawiającego
  3. Każde wprowadzone zamówienie musi być sprawdzone pod wzgledem merytorycznym i formalnym przez pracownika firmy PeZeT.
  4. Po sprawdzeniu zamówienie zostaje przyjęte do realizacji, skierowane do uzupełnienia lub odrzucone o czym zostaje poinformowany klient.
  5. W przypadku przyjęcia do realizacji w potwierdzeniu zostaje określony tydzień roku na który przewidziana jest realizacja zamówienia.
  6. W przypadku konieczności uzupełnienia pracownik firmy PeZeT kontaktuje się z klientem w celu uzupełnienia braków w zamówieniu po czym zamówienie trafia ponownie do sprawdzenia.
  7. W przypadku odrzucenia klient jest informowany o powodzie odrzucenia.
  8. Zamówienie może być odrzucone gdy :
   • podane dane klienta są nieprawdziwe,
   • klient pochodzi z kraju do którego wysyłka wyrobów jest niemożliwa,
   • wyrób nie posiada atestów wymaganych w kraju klienta,
   • wyrób nie posiada wymaganych do odprawy celnej w danym kraju dokumentów,
   • wyrób przeznaczony jest do użytku profesionalnego w działalności gospodarczej, a zamawiany jest przez konsumenta,
   • zamawiane wyroby wg. wiedzy pracownika firmy PeZeT nie będą nadawały się do zaspokojenia oczekiwań klienta,
  9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
  10. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument sprzedaży – faktura lub paragon. Faktura wystawiana jest w dniu zaksięgowania wpłaty lub w dniu wysyłki dla przesyłek pobraniowych. Faktura dostarczana jest wraz z towarem jeżeli klient nie wybrał inaczej, dodatkowo wersja elektroniczna może być wysłana na e-mail.
 6. DOSTAWA TOWARU I KOSZTY WYSYŁKI
  1. Przesyłki krajowe standardowo dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskie UPS.
  2. Dla przesyłek o najdłuższym boku do 1m i wadze do 30kg - 17zł netto (przy zakupie ponad 1500zł netto na nasz koszt).
  3. Dla przesyłek gabarytowych ponad 1m do 2m i wadze do 30kg - 30zł netto (przy zakupie ponad 3000zł netto na nasz koszt).
  4. Przesyłki ponadgabarytowe i paletowe wyceniamy indywidualnie po podaniu adresu dostawy.
  5. Dysponujemy również własnym transportem dla wyrobów gabarytowych.
  6. Wysyłki innymi firmami spedycyjnymi realizujemy na żądanie klienta w wypadku gdy klient posiada właściwą umowę ze spedytorem na jego koszt i jego staraniem.
  7. Przesyłki międzynarodowe (wewnątrzwspólnotowe) realizujemy różnymi firmami kurierskimi w zależności od koniecznego terminu dostawy (transport lotniczy i drogowy), są wyceniane indywidualnie.
  8. Przesyłki pozaunijne (wymagające odprawy celnej) realizowane są głównie na koszt i staraniem odbiorcy - firma może odmówić realizacji tego typu zamówień gdy niema pewności co do możliwości dokonania odprawy celnej.
 7. PŁATNOŚCI
  1. Zamówienia na wyroby standardowe realizowane są bez konieczności wnoszenia przedpłaty (czas realizacji liczony jest od złożenia zamówienia) - wysyłka po zakończeniu produkcji uzależniona jest od zrealizowania płatności, chyba że wysyłka realizowana jest za pobraniem.
  2. wszystkie zamówienia na wyroby niestandardowe (nie występujące w ofercie na stronie www) wymagają 100% przedpłaty przed rozpoczęciem produkcji - czas realizacji liczony jest od zrealizowania płatności.
  3. Wysyłki międzynarodowe realizujemy tylko po zrealizowaniu płatności.
  4. Możliwe są następujące formy płatności :
   • gotówka w siedzibie firmy
   • kartą w siedzibie firmy
   • gotówka u kuriera (wysyłka za pobraniem)
   • przelewem bankowym na podstawie pro-formy - jako przedpłata
   • płatność online przelewem lub kartą płatniczą na podstawie pro-formy z załączonym aktywnym linkiem do strony płatności
  5. Dla płatności kartą - płatność zostaje uznana za zrealizowaną w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  6. Dla płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym online - płatność zostaje uznana za zrealizowaną w momencie uznania rachunku bankowego firmy PeZeT.
  7. W przypadku konieczności zwrotu płatności firma PeZeT dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. PŁATNOŚCI ONLINE
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:  Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

 10. WARUNKI GWARANCJI
 11. Wyroby firmy PeZeT są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta, pozostałe akcesoria również mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora.
  W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować wadliwy produkt na dwa sposoby:
 12. WARUNKI REKLAMACJI
  1. Uwagi dotyczące niezgodności między dokumentem sprzedaży a stanem otrzymanym (błędy w dostawie), prosimy wyjaśniać telefonicznie pod numerem 774744264 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres infox@pezet.com.pl, najdalej do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
  2. Towar zwracany (zamówiony lub wydany omyłkowo) nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
  3. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania.
  4. Klient niebędącym konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy PeZeT z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił firmie PeZeT za nabycie danego produktu. Wszelkie spory powstałe pomiędzy firmą PeZeT - Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  5. Konsument, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi firmę PeZeT o stwierdzonej niezgodności.
  6. PeZeT w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  7. Warunkiem koniecznym, aby firma rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej reklamowanego produktu zakupionego w firmie PeZeT.
  8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Firma naprawi lub wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  9. Reklamacje z tytułu rękojmi (sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną) można złożyć w dowolnej formie komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej na adres firmy.
  10. Firma rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  11. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę albo Firma nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
  12. Ewentualne spory powstałe między Konsumentem a Spółką będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem. Za zgodą obu stron umowy, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o zasadach dostępu do tej procedury znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
  Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, że od dnia 9 stycznia 2016 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 13. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
 14. Konsument może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie wyroby nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Firmą telefonicznie pod numerem 77 4744264 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem info@pezet.com.pl, chyba że dotyczy wyrobu nietypowego wykonywanego pod specjalne zamówienie konsumenta.
 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 16. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Stosowne oświadczenie można pobrać stąd.
  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane go w formie wiadomości e-mail na adres info@pezet.com.pl lub w formie pisemnej na adres Firmy.
  W takim przypadku:
 17. PRAWA AUTORSKIE
 18. Ostrzeżenie:

  są autorstwa mgr inż. Krzysztofa Hajduczka i są chronione prawem autorskim.
  Kopiowanie bądź rozpowszechnianie w całości lub jakiejkolwiek części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 19. RECYKLING
 20. Konsument ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Spółce i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Konsument wysyła zużyty sprzęt na adres Spółki na swój koszt.
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


O firmie Dane rejestrowe Regulamin serwisu, Polityka prywatno�ci, RODO
pezet.pl   pezet.com.pl   pezet.eu